Zápis do MŠ 2022/2023

 
Informace k zápisu do
Mateřské školy Rotava pro školní rok 2022/2023
 
 

1.  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podat v mateřské škole

ve středu 4. května 2022 od 8.00 do 12.00 hodin.

2.   Zákonní zástupci předloží platný občanský průkaz, rodný list dítěte a 

      potvrzení o očkování od dětského lékaře.

      Tento den je také možné MŠ navštívit od 8 do 10 hod. a 

      seznámit se s prostředím.

3. Kritéria pro přijetí:

     a) trvalý pobyt dítěte v obci

     b) povinné předškolní vzdělávání

     c) sourozenec v MŠ

      Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy                                 

      https://www.zs.rotava.cz/ nebo www.msrotava.net

 

                                                   Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.

                                                        ředitelka ZŠ a MŠ Rotava  

 

------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty k zápisu ke stažení:

------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF. 

Žádost_o_přijetí_do_MŠ 2022-2023.pdf (193 kB)

Oznámení_zahájení_individuálního_vzdělávání.pdf (365,1 kB)