Zápis do MŠ 2021/2022

 
 
Informace k zápisu do
Mateřské školy Rotava pro školní rok 2021/2022
 
  1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte.
  2. MŠ přijímá k celodennímu pobytu děti ve věku od 3 do 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky. V případě nenaplnění kapacity je možno přijmout i děti dvouleté.
  3. Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.
  4. Ve dnech 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021 lze podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání písemně

               a)  do datové schránky školy (ID DS: ttcmr2w),  

               b)  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: 

                       ms.rotava@seznam.cz  nebo zs@zs.rotava.cz  
 
               c) poštou na adresu školy.
  1. K žádosti zákonný zástupce přiloží prostou kopii rodného listu dítěte a potvrzení dětského lékaře o očkování.
  2. Osobně lze podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

ve čtvrtek 6. května 2021 od 8.00 do 12.00 hodin.

  1. Při osobní návštěvě předloží zákonní zástupci platný občanský průkaz, rodný list dítěte  a potvrzení o očkování od dětského lékaře.
  2. Kritéria pro přijetí:
                a) trvalý pobyt dítěte v obci
 

                b) povinné předškolní vzdělávání

                c) sourozenec v MŠ

  1. Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy                                 

      https://www.zs.rotava.cz/ nebo https://www.msrotava.net

 

                                                   Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.

                                                        ředitelka ZŠ a MŠ Rotava  

 

------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty k zápisu ke stažení:

------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF. 

Žádost_o_přijetí_do_MŠ_2021-2022.pdf

Oznámení_zahájení_individuálního_vzdělávání.pdf (365,1 kB)