Stravování dětí v MŠ Rotava

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě

se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah

se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole,

stravovalo vždy (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

 

Děti 3 - 6 let   celodenní strava a pitný režim   38 Kč
                       polodenní  32 Kč
        7 let        celodenní strava a pitný režim   41 Kč
                       polodenní   35 Kč

 

Stravné vybírá vedoucí školní jídelny p. Slavíková, tel. 602 481 468.

Termín vybírání je předem vyvěšen.