Stravování dětí v MŠ Rotava

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě

se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah

se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole,

stravovalo vždy (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

 

celodenní stravné…...............................36,-Kč

děti s odkladem PŠD……………….……………39,-Kč

docházka na 4hod. denně………..............30,-Kč

 

Stravné vybírá vedoucí školní jídelny p. Slavíková, tel. 602 481 468.

Termín vybírání je předem vyvěšen.