Stravování dětí v MŠ Rotava

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě

se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah

se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole,

stravovalo vždy (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

 

KALKULACE STRAVNÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 1.9.2022

DĚTI

strávníci 3 - 6 let 

Ranní svačina/přesnídávka                  9 Kč,-

Oběd                                              25 Kč,-

Odpolední svačina                              7 Kč,-

Nápoje                                                xxx

----------------------------------------------------------------

CELKEM                                             41 Kč,-

 

DĚTI

strávníci 7 let

Ranní svačina/přesnídávka                 10 Kč,-

Oběd                                              27 Kč,-

Odpolední svačina                              7 Kč,-

Nápoje                                                xxx

----------------------------------------------------------------

CELKEM                                             44 Kč,-

 

CIZÍ STRÁVNICI

CELKEM                                             70 Kč,-

 

 

Stravné se vybířá ve školní jídelně MŠ

vedoucí školní jídelny p. Slavíková, tel. 602 481 468.

Termín vybírání je předem vyvěšen.