Školní program proti šikanování  

Informace pro rodiče o „Školním programu proti šikanování“

Vážení rodiče,

velmi si vážíme spolupráce s Vámi. Abychom byli připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku, vytvořili jsme program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je právě spolupráce nás pedagogů s Vámi-rodiči. Pokud budete mít podezření, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás pedagogy obraťte. „Školní program proti šikanování“ si můžete vyžádat k nahlédnutí v každé třídě MŠ. Jeho součástí je informace, jak postupovat při řešení Vaší případné stížnosti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------