Novinky

Akce - Vítání občánků

26.10.2019 19:05
Vítání občánků

 

Již tradičně jsme v místní obřadní síni přivítali nové rotavské občánky. Šikovné dívky ze školky předvedly pásmo básní a písní s tanečkem, kterým mile přivítaly miminka při startu do jejich života. Za vystoupení byly odměněny dárečky.

Akce - Podzimní tvoření s rodiči

24.10.2019 13:00
Podzimní tvoření
 

Společné setkání s rodiči a dětmi se uskutečnilo při akci „Podzimní tvoření“.  Děti za pomoci dospělé ruky vytvořily originální podzimní dekorace a lucerničky, které jim určitě doma rozzáří chladné podzimní večery. My jsme rádi, že jsme se sešli v hojném počtu a všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

fotografie z akce naleznete zde:
 

Září v MŠ

04.10.2019 16:56

  Září v mateřské škole

 

Po krásném slunném létě se opět hlásíme z naší školičky „V trávě“. Měsíc září byl jako vždy seznamovací. Nastoupili nám noví kamarádi, seznamovali jsme se s novým prostředím, dětmi, personálem a chodem mateřské školky.  Letošní školní rok máme opět otevřeny tři třídy. Dvě třídy jsou smíšené věkové kategorie. „Housenky“, které vedou paní učitelky Adéla Pacíková a Miroslava Zámková a „Šnečci“, kde jsou paní učitelky Nina Jašová DiS. a Bc. Martina Piklová.

Třetí třída „Broučci“ je předškolní věkové kategorie s paní ředitelkou Mgr. Jaroslavou Červenkovou a paní učitelkou Petrou Soumarovou. Spolupracuje s nimi asistentka pedagoga Jana Macháčková.

„Jaro, léto, podzim, zima, v každé době je mi prima“. Se známou písničkou jsme přivítali podzim a budeme se snažit aby i celý školní rok byl prima.

 

„Šnečci“ při cvičení v tělocvičně

„Housenky“ při pobytu na školní zahradě

„Broučci“ při procházce lesem

 

Akce - Poslední zvonění 2019

04.10.2019 16:53

Poslední zvonění

Ve spolupráci se Základní školou v Rotavě se předškoláci rozloučili s mateřskou školou a vycházející žáci základní školy je symbolicky doprovodili k jejich budoucí nové škole, ve které je s novým školním rokem zastoupí.

fotografie z posledního zvonění naleznete zde:

 

Akce - Pasování na školáka 2019

04.10.2019 16:51

Pasování na školáka

 

Poslední den školního roku se konalo na zahradě mateřské školy kouzelné odpoledne, při kterém děti za pomoci rodičů a pohádkových bytostí plnily úkoly z pohádek. Poté byly pasovány králem na školáky. Pohádkové pasování připravili pro děti již tradičně členové rotavského divadelního spolku Komedia.

fotografie z pasování na školáka naleznete zde:

 

Akce - soutěž

13.06.2019 19:08
Soutěžní den pro děti se zahrádkářskou tématikou
 

Dopoledne se zahrádkářskou tématikou připravili pro děti členové místní organizace ČZS. Děti poznávaly různé druhy ovoce a zeleniny, plody, koření podle vůně a co všechno potřebují rostlinky k životu.

fotografie z akce naleznete zde:

Akce - Divadlo

13.06.2019 19:07
Divadlo Letadlo – muzikál “Léto”
 

Veselý a zábavný pořad s prázdninovou letní náladou, jehož byly děti součástí a který si užily.

 

fotografie z akce naleznete zde:

https://ms-rotava.rajce.idnes.cz/Divadlo_Letadlo_-_porad_Leto_8.5.2019

Akce - Besídky

13.06.2019 19:06
Besídky
 

Pro své nejbližší si připravily děti Jarní besídky plné tance a říkanek.

 

fotografie z besídek jednotlivých tříd naleznete zde:

 

 

Akce - Cesta za pokladem

13.06.2019 19:03
Cesta za pokladem

 

Dětský den jsme oslavili hledáním ukryté truhly s pokladem. 

Aby děti poklad našly, musely nejprve 

splnit úkoly, keré jim připravily paní učitelky.

 

fotografie z akce naleznete zde:

 

Akce - Čarodějnický rej

13.06.2019 19:02
Čarodějnický rej
 

Zábavné odpoledne plné her, soutěží a tance jsme zažili při akci “Čarodějnický rej”. Na zahradě MŠ se sešli čarodějové a malé i velké čarodějnice. Nechyběl ani oheň, na kterém jsme si opekli naštěstí jen buřtíky a všechny čarodějnice zústaly celé.

 

fotografie z akce naleznete zde:

 

 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>