Novinky

Akce - Poslední zvonění

08.07.2018 16:33
Poslední zvonění
 

Poslední červnový pátek se předškoláci slavnostně rozloučili s mateřskou školou. Vycházející deváťáci je přivítali mezi školáky a přivedli je k jejich nové škole, kterou budou od září navštěvovat a ve které je nahradí.

fotografie z akce naleznete zde:

ms-rotava.rajce.idnes.cz/Posledni_zvoneni/

 

Akce - Výlet na Statek Bernard

08.07.2018 16:17
Výlet na Statek Bernard
 

15. června se vypravili předškoláci a některé starší děti od Šnečků na školní výlet do Královského Poříčí na Statek Bernard. Na statku byl pro děti připravený program. Nejprve si v řemeslné dílně po skupinkách vyrobily plovoucí svíčku, kterou postupně barvily. Nechyběly ani dětmi oblíbené soutěže, skládaly dřívka do hranice, hledaly ukrytá vajíčka, sklízely ovoce a poznávaly, co na statek patří a co ne. Také se seznámily s hospodářskými zvířaty, povídaly si o jejich životě a užitku. Mohly je nakrmit a zblízka si je pohladit. Na závěr si v dobové peci upekly chlebovou placku, kterou si samy vyválely, s pomocí upekly a také si ji mohly potřít připravenými bylinkami. A nakonec ji s chutí samy spořádaly. Také nám bylo umožněno si prohlédnout starou stodolu, seznámit se a osahat si nástroje, které byly dříve používány v zemědělství. A protože nám zbyla chvilka času, šli jsme na přilehlé hřiště, kde je několik prolézaček a děti se na nich vydováděly.

fotografie z akce naleznete zde:

ms-rotava.rajce.idnes.cz/Vylet_na_Statek_Bernard_2018/

 

Akce - Divadlo

08.07.2018 16:12
Divadlo Řimbaba 
"Letem světem za pohádkou"
 
 

S divadlem se děti připravily na velké prázdninové cestování.

fotografie z akce naleznete zde:

 
 

Akce - Cesta za pokladem - Den dětí

04.06.2018 16:30

Cesta za pokladem – Den dětí

 

Den dětí jsme oslavili dobrodružným putováním. Děti měly najít podle značek tu správnou cestu, která je dovede k pokladu. Cestou ale nejprve musely splnit několik úkolů. Děti byly šikovné, všechny úkoly zvládly a nakonec si každá třída našla i svou truhlu s pokladem.

fotografie z akce naleznete zde:
 
 

Akce - Jarní besídky - květen 2018

04.06.2018 16:29

Jarní besídky -  květen 2018

 

V květnu si připravily děti pro své blízké jarní besídky. Svědomitě nacvičovaly básničky, písničky i tanečky, aby s nimi potěšily nejen maminky. Pro maminky vyrobily s láskou dárečky k jejich Svátku matek.

fotografie z akce naleznete zde:
 
 

Akce - Sportovní dopoledne ve sportovní hale – květen 2018

04.06.2018 16:25

Sportovní dopoledne ve 

sportovní hale – květen 2018

 

Během týdenního tématu „Sport“ starší děti navštívily rotavskou sportovní halu, kde si pod vedením pana Jaši prožily sportovního dopoledne. Soutěžily v různých atletických disciplínách a seznámily se s hrou 

LOW – T – BALL. Pan Jaša jim srozumitelnou formou vysvětlil pravidla této hry a ve dvojicích si ji všichni zahráli. Za čas strávený s námi a nové zážitky pro děti panu Jašovi děkujeme.

fotografie z akce naleznete zde:

ms-rotava.rajce.idnes.cz/Sportovni_den_2018/

 

Akce - Čarodějnický rej

04.06.2018 16:23

Čarodějnický rej – květen 2018

 

Počasí nám přálo a zrovna tak se vydařilo i na další akci 

„Čarodějnický rej“.

Všichni jsme se sešli v různých čarodějnických kostýmech. Na úvod jsme si zopakovali náš oblíbený tanec „A Ram Sam Sam“ a nově jsme přidali tanec „Macarena“. Samozřejmě následovaly různé soutěže, lovení ještěrek z čarodějnických lektvarů, hledání křišťálové koule a prolézání pavučinou. Hasiči paní Lakomá a pan Lakomý nám zapálili čarodějnický oheň, na kterém jsme si upekli buřty. Za udržování ohně a přikládání jim děkujeme.

fotografie z akce naleznete zde:
 
 

Akce - Dopravní týden 2018

04.06.2018 16:21

Dopravní týden - duben 2018

 

V měsíci dubnu jsme se v rámci „Dopravního týdne“ s členy APK vydali do atria základní školy, kde děti jezdily na koloběžkách podle dopravních značek, učily se pravidla silničního provozu a vyzkoušely si různé situace na dopravních komunikacích. Členům APK, kteří se této akce zúčastnili, a MP Rotava, děkujeme za spolupráci.

fotografie z akce naleznete zde:
 
 

Akce - Den učitelů vystoupení 2018

15.04.2018 12:55
Vystoupení ke Dni učitelů 2018 
videozáznam vystoupení
 

odkaz na videozáznam z vystoupení najdete zde:

 
 

Akce - Návštěva předškoláku v ZŠ

15.04.2018 12:53
Návštěva předškoláků v 
Základní škole v Rotavě

 

Předškolní děti se vydaly navštívit naši základní školu. Paní ředitelka nás srdečně přivítala  a odvedla do první třídy, kterou vede paní učitelka Mgr. Lenka Ernstbergerová. Během dvou vyučovacích děti pracovaly na interaktivní tabuli, učily se básničku, zpívaly u klavíru, zahrály si pohádku „Řípa velká jako Říp“ a také vypracovaly pracovní listy pro školáky. Od paní učitelky za svoje úsilí dostaly první velkou jedničku a domů si odnesly rozvrh hodin. Čas nám rychle uběhl a dětem se ve škole líbilo také díky paní učitelce Mgr. Lence Ernstbergerové, které tímto moc děkujeme.

fotografie z návštěvy předškolák ZŠ najdete zde:

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>