Novinky

Akce - Dětský den 1.6.2015

15.06.2015 14:40

Dětský den

 

U příležitosti Dne dětí se děti z MŠ seznámily s technikou hasičů a městské policie a mohly si vyzkoušet i některé vybavení. Na zahradě mateřské školy si pak společně zazpívaly známé dětské písničky a na kytaru je při tom doprovázela paní Krečová. Rotavským hasičům, městské policii a asistentům prevence kriminality a v neposlední řadě i paní Krečové děkujeme za poučné i příjemné dopoledne.

fotografie z akce najdete zde:

https://ms-rotava.rajce.idnes.cz/Detsky_den_1.6.2015/

 

Akce - Dravci

23.05.2015 13:46

Naučný pořad

"Dravci a sovy"

 

15. května přijel do mateřské školy pan Wolejník se svými dravci. Děti si mohly prohlédnout a pohladit mládě výra. Zblízka viděly raroha a jestřába, ukázky jejich letu a lovu kořisti. Dozvěděly se informace o jejich životu a chovu v zachraných stanicích.

fotografie z akce najdete zde:

https://ms-rotava.rajce.idnes.cz/Dravci_15.5.2015/

 

Akce - Besídky pro maminky

23.05.2015 13:10

Besídky pro maminky

 

V květnu si připravily děti ze všech tříd besídky, kterými chtěly popřát maminkám a babičkám ke Dni matek nebo jen tak potěšit své blízké a ukázat jim, jak jsou šikovné.

fotografie z besídek najdete zde:
https://ms-rotava.rajce.idnes.cz/Besidka_pro_maminky-Broucci
https://ms-rotava.rajce.idnes.cz/Besitka_pro_maminky_-_Housenky

 

Akce - Rej čarodějnic

12.05.2015 19:53
Rej čarodějnic
 

Dne 30. 4. odpoledne začal „ Rej čarodějnic“ na zahradě MŠ. Počasí nám přálo, až na malý deštík v závěru a tak mohla začít čarodějnická diskotéka, která dostala děti do varu. Každá třída s učitelkou – čarodějnicí měla připravený soutěžní úkol, za jehož splnění následovala sladká odměna. Po soutěžích si děti s rodiči u ohýnku opékali buřtíky, při tom jim na kytaru hrála paní Krečová a všichni si společně zazpívali. O občerstvení se staraly naše kuchařky paní Slavíková s paní Mesarošovou a o oheň naši hasiči.Všem moc děkujeme za příjemné strávené odpoledne.

fotografie z akce najdete zde:

https://ms-rotava.rajce.idnes.cz/Rej_carodejnic_30.4.2015/

 

Akce - Dopravní týden

12.05.2015 19:32
Dopravní den
 

V posledním dubnovém týdnu si děti z mateřské školy připomněly, jak se bezpečně pohybovat v blízkosti silnice nejen pěšky, ale i na kole nebo koloběžce. V tom jim pomáhali strážník Městské policie v Rotavě pan Milan Sivák a asistentka prevence kriminality paní Jaroslava Soukupová, kterým tímto děkujeme.

fotografie z dopravního týdne nadjete zde:

https://ms-rotava.rajce.idnes.cz/Dopravni_den_2015/

 

Akce - Divadlo

23.04.2015 19:07
Divadelní představení z cyklu pohádek
"O kvítkovi Vítkovi"
 

20. dubna navštívilo MŠ Divadlo dětí Karlovy Vary s pohádkou ,,Kterak potůček Káču až k moři zavedl“. Děti si v průběhu pohádky procvičily roční období jaro a jeho měsíce. Káča v pohádce hledala kvítka Vítka, díky kterému rozkvétají květiny, ale toho odnesla na jaře velká voda. Z potůčku se dostal až do moře. Děti zazpívaly králi moří Neptunovi písničku o jaru a on jim za to poradil, kde Vítek je. Když se Vítek našel, to bylo radosti! A teď nám vše pokvete až do léta. Představení bylo pro děti zdarma, hrazeno Karlovarským krajem.

fotografie z akce najdete zde:

https://ms-rotava.rajce.net/Divadlo_20.4.2015

 

Akce - Vítání občánků

23.04.2015 18:52
Vítání občánků
v měsíci březnu 2015
 

28. března se děti z mateřské školy zúčastnily s kulturním vystoupením ,,Vítání občánků“ na Městském úřadě v Rotavě.

fotografie z vítání občánků najdete zde:

https://ms-rotava.rajce.idnes.cz/vitani_obcanku_2015/

 

Akce - Sokolovská Mateřinka

29.03.2015 14:24
"Sokolovská Mateřinka"
 

V úterý 24. března se zúčastnily děti Tereza Maroušková, Michala Parihuzičová, Sebastian Korčák, Michal Husár, Barbora Patakiová, Nella Zámková, Iveta Kolářová a Anna Horáková okresní přehlídky mateřských škol ,,Sokolovská Mateřinka“. Děti se na vystoupení svědomitě připravovaly pod vedením paní učitelky Soni Staré, která je také spolu s paní učitelkou Danielou Halajovou na přehlídku doprovázela. Poděkování patří i rodičům dětí za podporu a spolupráci.

fotografie z akce najdete zde:
https://ms-rotava.rajce.net/Sokolovska_Materinka_24.3.2015
 
 

Akce - "Jarní tvoření"

21.03.2015 14:43
"Jarní tvoření" s rodiči
 

19. března se konalo odpoledne v mateřské škole společné tvoření rodičů, prarodičů a dětí. Paní učitelky Petra Soumarová a Nina Jašová připravily náměty pro jarní a velikonoční výzdobu.

fotografie z akce najdete zde:
 https://ms-rotava.rajce.net/Jarni_tvoreni_19.3.2015
 

Akce - "Maškarní rej"

06.03.2015 16:59
"Maškarní rej"
 

V úterý 3. března byla mateřská školka v Rotavě plná princezen, zvířátek, pirátů a dalších pohádkových postav. Konal se tam maškarní rej. Děti soutěžily za sladké odměny, naučily se navzájem nové tanečky, dováděly a ochutnávaly masopustní koblížky, které jim paní kuchařky usmažily. Maškarní rej se zdařil i díky obětavým rodičům, kteří připravili dětem pěkné masky.

fotografie z "Maškarního reje" najdete zde:

https://ms-rotava.rajce.net/Maskarni_rej_3.3.2015

 

<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>