Novinky

Akce - rozsvěcení vánočního stromu

01.12.2019 12:03
První adventní neděle a 
rozsvěcení vánočního stromu
 

Společně s panem starostou Michalem Červenkou jsme rozsvítili vánoční strom, který se nachází před naším úřadem. Zazpívali jsme vánoční písně, přednesli básně, nezapomněli jsme ani na tradiční vánoční koledy. Radostně jsme tak zahájili adventní čas. Zájemci si mohli koupit i perníčky, které jsme ve školce upekli a ozdobili.

 

Akce - Divadlo

22.11.2019 19:40
Divadelní představení – pohádka 
„O křišťálovém srdci“
 

Byli jsme pozváni do Slovanského domu na divadelní představení. „CziDivadlo“ nás poctilo pohádkou „O křišťálovém srdci“. Veselé a vtipné situace, bohaté kostýmy, rekvizity i scény zaujaly opravdu všechny. Nechyběl souboj mezi dobrem a zlem a obě hrdinky se musely o své štěstí samy přičinit.  Pohádka nám přinesla mravní ponaučení, které nás donutilo k zamyšlení. Děkujeme za příjemný kulturní zážitek.

Akce - Divadlo_pohádka

11.11.2019 19:02
Divadelní představení „Zahrada skřítků“

 

Navštívilo nás divadlo „Řimbaba“ s představením „Zahrada skřítků“.

fotografie z akce neleznete zde:
 

Akce - Návštěva knihovny a Měu

07.11.2019 19:08
Návštěva knihovny a městského úřadu

 

Poprvé v tomto školním roce jsme navštívili městskou knihovnu. Přivítala nás paní Blanka Legezová, která nás provedla celou knihovnou a ukázala nám jednotlivá oddělení. Různorodými zábavnými činnostmi nás seznámila s leporely a s dalšími dětskými knihami, řekli jsme si, jak se s knihami zachází a co vše v nich můžeme najít. Nechyběla ani tematická hra a omalovánka. Poté nás přivítal pan starosta Michal Červenka, který nás ochotně provedl celým městským úřadem. Ukázal nám jednotlivé kanceláře, zasedací místnost i obřadní síň, kde jsme si mohli nanečisto vyzkoušet, jak zde probíhá svatební obřad.  Děkujeme za příjemné a naučné dopoledne, které se dětem moc líbilo.

fotografie z akce naleznete zde:

 

Akce - Vítání občánků

26.10.2019 19:05
Vítání občánků

 

Již tradičně jsme v místní obřadní síni přivítali nové rotavské občánky. Šikovné dívky ze školky předvedly pásmo básní a písní s tanečkem, kterým mile přivítaly miminka při startu do jejich života. Za vystoupení byly odměněny dárečky.

Akce - Podzimní tvoření s rodiči

24.10.2019 13:00
Podzimní tvoření
 

Společné setkání s rodiči a dětmi se uskutečnilo při akci „Podzimní tvoření“.  Děti za pomoci dospělé ruky vytvořily originální podzimní dekorace a lucerničky, které jim určitě doma rozzáří chladné podzimní večery. My jsme rádi, že jsme se sešli v hojném počtu a všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

fotografie z akce naleznete zde:
 

Září v MŠ

04.10.2019 16:56

  Září v mateřské škole

 

Po krásném slunném létě se opět hlásíme z naší školičky „V trávě“. Měsíc září byl jako vždy seznamovací. Nastoupili nám noví kamarádi, seznamovali jsme se s novým prostředím, dětmi, personálem a chodem mateřské školky.  Letošní školní rok máme opět otevřeny tři třídy. Dvě třídy jsou smíšené věkové kategorie. „Housenky“, které vedou paní učitelky Adéla Pacíková a Miroslava Zámková a „Šnečci“, kde jsou paní učitelky Nina Jašová DiS. a Bc. Martina Piklová.

Třetí třída „Broučci“ je předškolní věkové kategorie s paní ředitelkou Mgr. Jaroslavou Červenkovou a paní učitelkou Petrou Soumarovou. Spolupracuje s nimi asistentka pedagoga Jana Macháčková.

„Jaro, léto, podzim, zima, v každé době je mi prima“. Se známou písničkou jsme přivítali podzim a budeme se snažit aby i celý školní rok byl prima.

 

„Šnečci“ při cvičení v tělocvičně

„Housenky“ při pobytu na školní zahradě

„Broučci“ při procházce lesem

 

Akce - Poslední zvonění 2019

04.10.2019 16:53

Poslední zvonění

Ve spolupráci se Základní školou v Rotavě se předškoláci rozloučili s mateřskou školou a vycházející žáci základní školy je symbolicky doprovodili k jejich budoucí nové škole, ve které je s novým školním rokem zastoupí.

fotografie z posledního zvonění naleznete zde:

 

Akce - Pasování na školáka 2019

04.10.2019 16:51

Pasování na školáka

 

Poslední den školního roku se konalo na zahradě mateřské školy kouzelné odpoledne, při kterém děti za pomoci rodičů a pohádkových bytostí plnily úkoly z pohádek. Poté byly pasovány králem na školáky. Pohádkové pasování připravili pro děti již tradičně členové rotavského divadelního spolku Komedia.

fotografie z pasování na školáka naleznete zde:

 

 

Akce - soutěž

13.06.2019 19:08
Soutěžní den pro děti se zahrádkářskou tématikou
 

Dopoledne se zahrádkářskou tématikou připravili pro děti členové místní organizace ČZS. Děti poznávaly různé druhy ovoce a zeleniny, plody, koření podle vůně a co všechno potřebují rostlinky k životu.

fotografie z akce naleznete zde:

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>