Novinky

Září_2021_v_mateřské_škole

17.09.2021 17:40
Září v mateřské škole
 
zvukový záznam článku

 

1. září naše mateřská školka přivítala ve svých třídách nové děti. Ve třídě „Broučci“ přivítala děti paní učitelka Petra Soumarová, Adéla Pacíková a asistentka pedagoga Kateřina Honišová. Ve třídě „Šnečci“ vítala děti paní učitelka Nina Jašová DiS., Eliška Hilková a školní asistentka Renata Packová. Třídu „Broučci“ navštěvují starší a předškolní děti a třídu „Šnečci“ navštěvují děti mladší.

Během září jsme společně vytvářeli pravidla soužití v mateřské škole. Předškolákům a starším dětem k upevnění těchto pravidel bylo zajímavé sezení s preventistkou paní Mgr. Martinou Kekulovou. Ta jim zábavnou formou vysvětlila pravidlo „ruky, nohy, prostoru a věcí“. Pravidlo „ruky“ dětem přiblížilo, že do sebe nestrkáme, nesaháme na to, co není naše. Pravidlo „nohy“ zas, že „noha“ nekope, chodí pomalu a běhá, kde je dovolené. Pravidlo „věcí“, je pro děti důležité, aby se naučily o své věci starat a „prostoru“ neméně, aby měly představu, co se kolem nich děje, nachází a naučily se hlídat prostor kolem sebe. Tato a další pravidla si budeme s dětmi průběžně během celého roku opakovat.

Také i letošní školní rok zahájí svou činnost kroužek Repetilky. Ve třídě „Broučci“ pod vedením Petry Soumarové a ve třídě „Šnečci“ pod vedením Niny Jašové DiS.. Před zápisem do tohoto kroužku nás navštívila klinická logopedka Mgr. Iva Hniličková a rodiče po jejím doporučení své děti mohli přihlásit.

Minulý školní rok se naše školka poprvé zapojila do projektu „Se Sokolem do života“. Byl to celoroční program, díky kterému se nám dařilo probouzet u dětí zájem o pohyb, a děti s nadšením plnily úkoly, proto jsme se opět do tohoto projektu zapojili i v letošním školním roce. Určitě se nám vše podaří a děti získají nové dovednosti.

Na začátku školního roku jsme si užívali krásného počasí na naší nově zrekonstruované školní zahradě a tak si děti během sluníčka vyzkoušely „Vítkův chodník“. Je to chodníček venku, kde děti šlapou naboso na různé přírodniny. „Vítkův chodník“ se dětem líbí, protože mají rády přirozený pohyb a být naboso. Nezapomínáme se také starat o naše nově osázené truhlíky z minulého školního roku. Děti tak mohly sklidit svou první úrodu a ochutnat vypěstované mrkvičky, ředkvičky a také pár jahod se nám urodilo.

 

fotografie tříd naleznete zde:

 

fotografie třídy MŠ

12.07.2021 14:15
Třídní fotografie školní rok 2020/2021
 
 

fotografie tříd naleznete zde:

fotografie

12.07.2021 14:11
Předškoláci 2020/2021
 
 

fotografie předškoláků naleznete zde:

 

Akce - červen 2021

28.06.2021 18:32
"Den dětí" třída Šnečci
 
 

fotografie z akce naleznete zde:

Akce - červen 2021

28.06.2021 18:31
Návštěva knihovny třída Šnešci
 
 

fotografie z akce naleznete zde:

Akce - červen 2021

28.06.2021 18:29
"Letní olympiáda" třídy 
Šnečci, Broučci, Housenky
 
 

fotografie z akce naleznete zde:

Akce - červen 2021

28.06.2021 18:27
"Pohádková stezka" třída Šnečci
 
 

fotografie z akce naleznete zde:

Akce - červen 2021

28.06.2021 18:26
 Návštěva Výstavy panenek třída Šnešci
 
 

fotografie z akce naleznete zde:

 

Květen v MŠ 2021

19.05.2021 17:41
KVĚTEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
 
zvukový záznam článku
 

Do školky jsme se konečně mohli vrátit všichni bez výjimky. 

S dětmi jsme si zopakovali informace o našem městě. Prošli jsme se po městě a navštívili některá zajímavá místa. Společně jsme se vydali na menší výlet na Sklenský vrch, odkud jsme pozorovali naše město z výšky a podívali se na něj také dalekohledem. Děti si také v rámci tématu „Profese“ zkusily poslat dopis paní ředitelce do školy a panu starostovi. Zahrály si na pány učitele a paní učitelky, na kuchaře, ale také na číšníky a servírky, zkusily si načepovat vodu a obsloužit své kamarády ze třídy. 30. dubna jsme se všichni proměnili v čaroděje a čarodějnice. Vzhledem k úpravám na zahradě jsme si tuto akci užili netradičně v tělocvičně. Díky soutěžím a různým hrám jsme nepocítili rozdíl. Vše se nám tak pomalu vrací do normálního života a my doufáme, že si společně užijeme další akce.

fotografie z akcí v květnu 2021 naleznete zde:

 
 

Březen 2021 v MŠ

19.03.2021 08:00
 
Březen v mateřské škole 
distanční vzdělávání
 
zvukový záznam článku
 

Měsíc březen nám nachystal spoustu překvapení. Z důvodu šíření nákazy covid-19 musela být uzavřena naše mateřská škola, a tak jsme se i my s našimi předškoláky zapojili do povinné distanční výuky. Nejen pro nás, ale i pro děti a jejich rodiče, to byl krok do neznáma, nicméně si myslíme, že to společně velice dobře zvládáme. Připravujeme pro děti v rámci výuky zajímavé materiály a podklady, které zvládnou i v domácím prostředí. Nezapomínáme ani na nejrůznější výtvarné techniky, básničky, písničky, pokusy a tipy na vycházky.  S dětmi se navíc pravidelně spojujeme přes videohovory, aby zůstaly v kontaktu nejen s námi, ale i se svými kamarády. Překvapilo nás, s jak velkým nadšením se s námi děti spojují a chlubí se s hotovými výtvory nebo svými domácími mazlíčky. Myslíme i na naše nejmladší děti, kterým připravujeme nápady na výtvarné i pracovní činnosti a další náměty, aby děti nezapomněly na naši školku a vše co se v ní už naučily. Na webových stránkách MŠ naleznete i odkazy na písničky a pohádky. Doufáme, že vám tyto činnosti pomohou příjemně strávit společný čas.

fotografie z období distanční výuky naleznete zde:

"Tvoříme v době Covidové"

https://ms-rotava.rajce.idnes.cz/Tvorime_v_dobe_Covidove

 
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>