Novinky

Akce - Předvánoční setkání

05.01.2020 12:14
Předvánoční setkání s 
prvňáčky ze základní školy
 

Předškoláky navštívili ve školce v předvánočním čase prvňáčci ze Základní školy v Rotavě. Děti si společně užily veselé dopoledne. Ačkoliv nebyl sníh, svedly bitvu alespoň papírovými koulemi, skákaly v pytlích, házely uhlíky do ohně a závodily s čertovskými pytli mezi překážkami.

fotografie z akce naleznete zde:

 
 

Akce - Vánoční besídky 2019

05.01.2020 12:13
Vánoční besídky
 

V jednotlivých třídách se uskutečnily vánoční besídky. „Housenky“, „Šnečky“ i „Broučky“ přišli podpořit maminky, tatínkové, někdy i celé rodiny a společné úsilí stálo za to!

fotografie z vánoční besídky třídy Broučci 

naleznete zde:

 

fotografie z vánoční besídky třídy Housenky

naleznete zde:

 

fotografie z vánoční besídky třídy Šnečci 

naleznete zde:

 
 

Akce - Vánoční pečení s rodiči

05.01.2020 12:12
Vánoční pečení s rodiči
 

Již tradičně jsme se sešli při společném pečení vánočního cukroví. Sice ne v tak hojném počtu jako jindy, ale i tak jsme si společně zpříjemnili předvánoční čas a čekání na Ježíška bylo zase o něco kratší.

Akce - Kulturní vystoupení

05.01.2020 12:07
Kulturní vystoupení na 
„Předvánočním posezení pro seniory“ 
našeho města
 

Ve Slovanském domě jsme měli možnost vystoupit na jevišti při akci „Předvánoční posezení pro seniory“. Se zimním tancem jsme sklidili úspěch a radost na tvářích jsme viděli i z drobného dárku, který od nás každý dostal.

Akce - Divadelní představení

05.01.2020 12:05
Divadelní představení – pohádka „O křišťálovém srdci“

 

Byli jsme pozváni do Slovanského domu na divadelní představení. „CziDivadlo“ nás poctilo pohádkou „O křišťálovém srdci“. Veselé a vtipné situace, bohaté kostýmy, rekvizity i scény zaujaly opravdu všechny. Nechyběl souboj mezi dobrem a zlem a obě hrdinky se musely o své štěstí samy přičinit.  Pohádka nám přinesla mravní ponaučení, které nás donutilo k zamyšlení. Děkujeme za příjemný kulturní zážitek.

Akce - rozsvěcení vánočního stromu

05.01.2020 12:03
První adventní neděle a 
rozsvěcení vánočního stromu
 

Společně s panem starostou Michalem Červenkou jsme rozsvítili vánoční strom, který se nachází před naším úřadem. Zazpívali jsme vánoční písně, přednesli básně, nezapomněli jsme ani na tradiční vánoční koledy. Radostně jsme tak zahájili adventní čas. Zájemci si mohli koupit i perníčky, které jsme ve školce upekli a ozdobili.

Akce - Mikulášská nadílka 2019

05.01.2020 12:01
Mikulášská nadílka
 

5. prosince dopoledne k nám zavítal Mikuláš se svými pomocníky andělem a čertem. Všichni jsme se převlékli za čertíky, abychom obměkčili čertovo srdíčko, předvedli jsme čertovské písně a básně a byli jsme rádi, že si nakonec nikoho neodnesl. Od Mikuláše jsme si vysloužili odměnu a budeme se těšit na tuto trojici zase příští rok.

Září v MŠ

04.10.2019 16:56

  Září v mateřské škole

 

Po krásném slunném létě se opět hlásíme z naší školičky „V trávě“. Měsíc září byl jako vždy seznamovací. Nastoupili nám noví kamarádi, seznamovali jsme se s novým prostředím, dětmi, personálem a chodem mateřské školky.  Letošní školní rok máme opět otevřeny tři třídy. Dvě třídy jsou smíšené věkové kategorie. „Housenky“, které vedou paní učitelky Adéla Pacíková a Miroslava Zámková a „Šnečci“, kde jsou paní učitelky Nina Jašová DiS. a Bc. Martina Piklová.

Třetí třída „Broučci“ je předškolní věkové kategorie s paní ředitelkou Mgr. Jaroslavou Červenkovou a paní učitelkou Petrou Soumarovou. Spolupracuje s nimi asistentka pedagoga Jana Macháčková.

„Jaro, léto, podzim, zima, v každé době je mi prima“. Se známou písničkou jsme přivítali podzim a budeme se snažit aby i celý školní rok byl prima.

 

„Šnečci“ při cvičení v tělocvičně

„Housenky“ při pobytu na školní zahradě

„Broučci“ při procházce lesem

 

Akce - Poslední zvonění 2019

04.10.2019 16:53

Poslední zvonění

Ve spolupráci se Základní školou v Rotavě se předškoláci rozloučili s mateřskou školou a vycházející žáci základní školy je symbolicky doprovodili k jejich budoucí nové škole, ve které je s novým školním rokem zastoupí.

fotografie z posledního zvonění naleznete zde:

 

Akce - Pasování na školáka 2019

04.10.2019 16:51

Pasování na školáka

 

Poslední den školního roku se konalo na zahradě mateřské školy kouzelné odpoledne, při kterém děti za pomoci rodičů a pohádkových bytostí plnily úkoly z pohádek. Poté byly pasovány králem na školáky. Pohádkové pasování připravili pro děti již tradičně členové rotavského divadelního spolku Komedia.

fotografie z pasování na školáka naleznete zde:

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>