Novinky

Listopad_v_mateřské_škole

22.11.2021 20:13
Listopad v mateřské škole
 
zvukový záznam článku
 

Přestože budeme mít brzy adventní čas, vrátíme se spolu k životu v mateřské škole v měsíci říjnu a listopadu.

 Téměř po dvou letech byl městský úřad plný dětského ševelení, kde při slavnostním aktu „Vítání občánků“ jen o pár let starší děti z naší školky přivítaly novorozené děti našeho města. Pásmem básní a písní s tanečkem „Vítej na světě“ také slavnostně uvedly nové občánky do života obce Šindelové. 

K podzimu v naší školce patří již tradiční „Podzimní tvoření“ dětí s rodiči. Letos jsme se pustili do „Podzimních strašáčků“ ze dřeva a nezapomněli jsme si vyrobit i podzimní lucerničky, které doufáme při rozsvícení, zpříjemnily teplo vašeho domova.

Na začátku listopadu nás do školky přijelo navštívit „Divadlo loutek Karlovy Vary“ s pohádkou „O drakovi a mouše Bzzt“. Nebylo to jediné divadlo, které k nám zavítalo, ale děti ještě zhlédly pohádku „O princezně na hrášku“ v podání dětského divadla „Z Bedny“.

Ještě máme před sebou mnoho zážitků, jako je Mikuláš se svou nadílkou, navštívíme společně knihovnu, čekají nás další představení a vánoční besídky, kterými zakončíme adventní čas. Doufáme, že se spolu všichni sejdeme a budeme mít možnost si navzájem popřát krásné vánoční svátky.

 

fotografie z měsíce listopadu 2021

 

Říjen_v_mateřské_škole

19.10.2021 14:00
Říjen v mateřské škole
 
zvukový záznam článku
 

Koncem měsíce září jsme se s dětmi vydaly do sálu Slovanského domu na krásné divadlo „O Sněhurce“, ze kterého byly děti nadšené.

V říjnu jsme s dětmi navštívily městskou knihovnu, pro některé děti to bylo opravdu poprvé. Paní knihovnice nás provedla celou knihovnou. Děti si mohly prohlédnout nejrůznější knížky a dozvěděly se, jak se správně s knihou zachází.

Během našich dlouhých, a ne vždy slunných procházek, jsme se naučily poznávat některé druhy listnatých i jehličnatých stromů a jejich plody. Také jsme zkoušely rozeznat nejrůznější druhy ovoce a zeleniny a naučily jsme se je správně pojmenovat.

Děti a paní učitelky z prvních tříd nás pozvaly na Drakiádu do základní školy, kde jsme si společně vyrobily papírové dráčky a poté jsme si zasoutěžily v tělocvičně. Paní učitelky pro nás na závěr měly připravenou malou odměnu. Určitě se těšíme, že v budoucnu uspořádáme další společné akce.

Ovšem největší novinkou tohoto měsíce bylo, že si nejstarší děti ze třídy Broučci alespoň jednou týdně chystají samy svačinku. Šlo jim to opravdu skvěle. Nebojme se dětem dát trochu více samostatnosti. Ony se také nebojí!

Léto se s námi definitivně rozloučilo a my jsme začaly chystat zahradu k zimnímu spánku. Sklidily jsme poslední plody, nasušily některé bylinky, ochutnaly poslední jahůdky   a vyplely záhony.

 

                                                                                   Za kolektiv MŠ

                                                                 Adéla Pacíková a Petra Soumarová

 

fotografie z měsíce října 2021

 

Září_2021_v_mateřské_škole

17.09.2021 17:40
Září v mateřské škole
 
zvukový záznam článku

 

1. září naše mateřská školka přivítala ve svých třídách nové děti. Ve třídě „Broučci“ přivítala děti paní učitelka Petra Soumarová, Adéla Pacíková a asistentka pedagoga Kateřina Honišová. Ve třídě „Šnečci“ vítala děti paní učitelka Nina Jašová DiS., Eliška Hilková a školní asistentka Renata Packová. Třídu „Broučci“ navštěvují starší a předškolní děti a třídu „Šnečci“ navštěvují děti mladší.

Během září jsme společně vytvářeli pravidla soužití v mateřské škole. Předškolákům a starším dětem k upevnění těchto pravidel bylo zajímavé sezení s preventistkou paní Mgr. Martinou Kekulovou. Ta jim zábavnou formou vysvětlila pravidlo „ruky, nohy, prostoru a věcí“. Pravidlo „ruky“ dětem přiblížilo, že do sebe nestrkáme, nesaháme na to, co není naše. Pravidlo „nohy“ zas, že „noha“ nekope, chodí pomalu a běhá, kde je dovolené. Pravidlo „věcí“, je pro děti důležité, aby se naučily o své věci starat a „prostoru“ neméně, aby měly představu, co se kolem nich děje, nachází a naučily se hlídat prostor kolem sebe. Tato a další pravidla si budeme s dětmi průběžně během celého roku opakovat.

Také i letošní školní rok zahájí svou činnost kroužek Repetilky. Ve třídě „Broučci“ pod vedením Petry Soumarové a ve třídě „Šnečci“ pod vedením Niny Jašové DiS.. Před zápisem do tohoto kroužku nás navštívila klinická logopedka Mgr. Iva Hniličková a rodiče po jejím doporučení své děti mohli přihlásit.

Minulý školní rok se naše školka poprvé zapojila do projektu „Se Sokolem do života“. Byl to celoroční program, díky kterému se nám dařilo probouzet u dětí zájem o pohyb, a děti s nadšením plnily úkoly, proto jsme se opět do tohoto projektu zapojili i v letošním školním roce. Určitě se nám vše podaří a děti získají nové dovednosti.

Na začátku školního roku jsme si užívali krásného počasí na naší nově zrekonstruované školní zahradě a tak si děti během sluníčka vyzkoušely „Vítkův chodník“. Je to chodníček venku, kde děti šlapou naboso na různé přírodniny. „Vítkův chodník“ se dětem líbí, protože mají rády přirozený pohyb a být naboso. Nezapomínáme se také starat o naše nově osázené truhlíky z minulého školního roku. Děti tak mohly sklidit svou první úrodu a ochutnat vypěstované mrkvičky, ředkvičky a také pár jahod se nám urodilo.

 

fotografie tříd naleznete zde:

 

fotografie třídy MŠ

12.07.2021 14:15
Třídní fotografie školní rok 2020/2021
 
 

fotografie tříd naleznete zde:

fotografie

12.07.2021 14:11
Předškoláci 2020/2021
 
 

fotografie předškoláků naleznete zde:

 

Akce - červen 2021

28.06.2021 18:32
"Den dětí" třída Šnečci
 
 

fotografie z akce naleznete zde:

Akce - červen 2021

28.06.2021 18:31
Návštěva knihovny třída Šnešci
 
 

fotografie z akce naleznete zde:

Akce - červen 2021

28.06.2021 18:29
"Letní olympiáda" třídy 
Šnečci, Broučci, Housenky
 
 

fotografie z akce naleznete zde:

Akce - červen 2021

28.06.2021 18:27
"Pohádková stezka" třída Šnečci
 
 

fotografie z akce naleznete zde:

Akce - červen 2021

28.06.2021 18:26
 Návštěva Výstavy panenek třída Šnešci
 
 

fotografie z akce naleznete zde:

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>