Září_2021_v_mateřské_škole

17.09.2021 17:40
Září v mateřské škole
 
zvukový záznam článku

 

1. září naše mateřská školka přivítala ve svých třídách nové děti. Ve třídě „Broučci“ přivítala děti paní učitelka Petra Soumarová, Adéla Pacíková a asistentka pedagoga Kateřina Honišová. Ve třídě „Šnečci“ vítala děti paní učitelka Nina Jašová DiS., Eliška Hilková a školní asistentka Renata Packová. Třídu „Broučci“ navštěvují starší a předškolní děti a třídu „Šnečci“ navštěvují děti mladší.

Během září jsme společně vytvářeli pravidla soužití v mateřské škole. Předškolákům a starším dětem k upevnění těchto pravidel bylo zajímavé sezení s preventistkou paní Mgr. Martinou Kekulovou. Ta jim zábavnou formou vysvětlila pravidlo „ruky, nohy, prostoru a věcí“. Pravidlo „ruky“ dětem přiblížilo, že do sebe nestrkáme, nesaháme na to, co není naše. Pravidlo „nohy“ zas, že „noha“ nekope, chodí pomalu a běhá, kde je dovolené. Pravidlo „věcí“, je pro děti důležité, aby se naučily o své věci starat a „prostoru“ neméně, aby měly představu, co se kolem nich děje, nachází a naučily se hlídat prostor kolem sebe. Tato a další pravidla si budeme s dětmi průběžně během celého roku opakovat.

Také i letošní školní rok zahájí svou činnost kroužek Repetilky. Ve třídě „Broučci“ pod vedením Petry Soumarové a ve třídě „Šnečci“ pod vedením Niny Jašové DiS.. Před zápisem do tohoto kroužku nás navštívila klinická logopedka Mgr. Iva Hniličková a rodiče po jejím doporučení své děti mohli přihlásit.

Minulý školní rok se naše školka poprvé zapojila do projektu „Se Sokolem do života“. Byl to celoroční program, díky kterému se nám dařilo probouzet u dětí zájem o pohyb, a děti s nadšením plnily úkoly, proto jsme se opět do tohoto projektu zapojili i v letošním školním roce. Určitě se nám vše podaří a děti získají nové dovednosti.

Na začátku školního roku jsme si užívali krásného počasí na naší nově zrekonstruované školní zahradě a tak si děti během sluníčka vyzkoušely „Vítkův chodník“. Je to chodníček venku, kde děti šlapou naboso na různé přírodniny. „Vítkův chodník“ se dětem líbí, protože mají rády přirozený pohyb a být naboso. Nezapomínáme se také starat o naše nově osázené truhlíky z minulého školního roku. Děti tak mohly sklidit svou první úrodu a ochutnat vypěstované mrkvičky, ředkvičky a také pár jahod se nám urodilo.

 

fotografie tříd naleznete zde: