Říjen_v_mateřské_škole

19.10.2021 14:00
Říjen v mateřské škole
 
zvukový záznam článku
 

Koncem měsíce září jsme se s dětmi vydaly do sálu Slovanského domu na krásné divadlo „O Sněhurce“, ze kterého byly děti nadšené.

V říjnu jsme s dětmi navštívily městskou knihovnu, pro některé děti to bylo opravdu poprvé. Paní knihovnice nás provedla celou knihovnou. Děti si mohly prohlédnout nejrůznější knížky a dozvěděly se, jak se správně s knihou zachází.

Během našich dlouhých, a ne vždy slunných procházek, jsme se naučily poznávat některé druhy listnatých i jehličnatých stromů a jejich plody. Také jsme zkoušely rozeznat nejrůznější druhy ovoce a zeleniny a naučily jsme se je správně pojmenovat.

Děti a paní učitelky z prvních tříd nás pozvaly na Drakiádu do základní školy, kde jsme si společně vyrobily papírové dráčky a poté jsme si zasoutěžily v tělocvičně. Paní učitelky pro nás na závěr měly připravenou malou odměnu. Určitě se těšíme, že v budoucnu uspořádáme další společné akce.

Ovšem největší novinkou tohoto měsíce bylo, že si nejstarší děti ze třídy Broučci alespoň jednou týdně chystají samy svačinku. Šlo jim to opravdu skvěle. Nebojme se dětem dát trochu více samostatnosti. Ony se také nebojí!

Léto se s námi definitivně rozloučilo a my jsme začaly chystat zahradu k zimnímu spánku. Sklidily jsme poslední plody, nasušily některé bylinky, ochutnaly poslední jahůdky   a vyplely záhony.

 

                                                                                   Za kolektiv MŠ

                                                                 Adéla Pacíková a Petra Soumarová

 

fotografie z měsíce října 2021