Říjen v mateřské škole

03.11.2020 12:52
Návštěva místní knihovny
 
zvukový záznam článku
 

V průběhu měsíce října všechny třídy navštívily městskou knihovnu. Děti z předškolních tříd „Broučci“ a „Housenky“ již knihovnu dobře znají a těší se tam. Naopak pro některé děti ze třídy „Šnečci“ to bylo teprve první seznámení s prostředím knihovny a paní knihovnicí Ludmilou Štěpánkovou. Děti měly možnost si zde prohlédnout několik připravených knih, vybarvit omalovánku a paní knihovnice měla pro děti připravenou četbu pohádky. Všem dětem se pobyt v knihovně líbil a společně se těšíme na další návštěvu.