Listopad_v_mateřské_škole

22.11.2021 20:13
Listopad v mateřské škole
 
zvukový záznam článku
 

Přestože budeme mít brzy adventní čas, vrátíme se spolu k životu v mateřské škole v měsíci říjnu a listopadu.

 Téměř po dvou letech byl městský úřad plný dětského ševelení, kde při slavnostním aktu „Vítání občánků“ jen o pár let starší děti z naší školky přivítaly novorozené děti našeho města. Pásmem básní a písní s tanečkem „Vítej na světě“ také slavnostně uvedly nové občánky do života obce Šindelové. 

K podzimu v naší školce patří již tradiční „Podzimní tvoření“ dětí s rodiči. Letos jsme se pustili do „Podzimních strašáčků“ ze dřeva a nezapomněli jsme si vyrobit i podzimní lucerničky, které doufáme při rozsvícení, zpříjemnily teplo vašeho domova.

Na začátku listopadu nás do školky přijelo navštívit „Divadlo loutek Karlovy Vary“ s pohádkou „O drakovi a mouše Bzzt“. Nebylo to jediné divadlo, které k nám zavítalo, ale děti ještě zhlédly pohádku „O princezně na hrášku“ v podání dětského divadla „Z Bedny“.

Ještě máme před sebou mnoho zážitků, jako je Mikuláš se svou nadílkou, navštívíme společně knihovnu, čekají nás další představení a vánoční besídky, kterými zakončíme adventní čas. Doufáme, že se spolu všichni sejdeme a budeme mít možnost si navzájem popřát krásné vánoční svátky.

 

Fotografie ze třídy Broučci

Fotografie ze třídy Broučci

fotografie z měsíce listopadu 2021