Akce - Sokolovská Mateřinka

29.03.2015 14:24
"Sokolovská Mateřinka"
 

V úterý 24. března se zúčastnily děti Tereza Maroušková, Michala Parihuzičová, Sebastian Korčák, Michal Husár, Barbora Patakiová, Nella Zámková, Iveta Kolářová a Anna Horáková okresní přehlídky mateřských škol ,,Sokolovská Mateřinka“. Děti se na vystoupení svědomitě připravovaly pod vedením paní učitelky Soni Staré, která je také spolu s paní učitelkou Danielou Halajovou na přehlídku doprovázela. Poděkování patří i rodičům dětí za podporu a spolupráci.

fotografie z akce najdete zde:
https://ms-rotava.rajce.net/Sokolovska_Materinka_24.3.2015