Akce - Návštěva předškoláku v ZŠ

15.04.2018 12:53
Návštěva předškoláků v 
Základní škole v Rotavě

 

Předškolní děti se vydaly navštívit naši základní školu. Paní ředitelka nás srdečně přivítala  a odvedla do první třídy, kterou vede paní učitelka Mgr. Lenka Ernstbergerová. Během dvou vyučovacích děti pracovaly na interaktivní tabuli, učily se básničku, zpívaly u klavíru, zahrály si pohádku „Řípa velká jako Říp“ a také vypracovaly pracovní listy pro školáky. Od paní učitelky za svoje úsilí dostaly první velkou jedničku a domů si odnesly rozvrh hodin. Čas nám rychle uběhl a dětem se ve škole líbilo také díky paní učitelce Mgr. Lence Ernstbergerové, které tímto moc děkujeme.

fotografie z návštěvy předškolák ZŠ najdete zde: