Akce - návštěva knihovny

20.10.2018 15:34

Návštěva knihovny

 

Letos opět všechny třídy navštívily naši městskou knihovnu. „Nové čtenáře“ paní knihovnice Ludmila Štěpánková provedla knihovnou a navzájem se seznámili. Společně si děti zahrály kvíz na téma pohádkové postavičky, prohlédly si připravené dětské knihy a časopisy a také si mohly vybrat obrázek, který si vybarvily. Na závěr nechyběla ani pohádka a s pocitem příjemně stráveného času jsme odcházeli. Budeme se těšit na další pravidelná setkání s knihou.