Akce Mateřské školy

 
 
Plánované akce na měsíc listopad 2021
 
 

1) Divadlo "Drak a moucha Bzzt"

    Datum konání akce 3.11.2021 od 9:00 hod. 

    v tělocvičně MŠ cena představení je 50,- Kč 

 
 

2) Návštěva knihovny 

     Datum konání akce 23.11.2021 a 24.11.2021

 
 

3) "Rozsvěcení vánočního stromu" (kulturní vystoupení, neděle)

     Datum konání akce 28.11.2021 

 

4) Fotografování zájemců - "Vánoce" 

    Datum konání akce  30.11.2021 od 8:00 hod. v MŠ

 

 

 
Plánované akce na měsíc říjen 2021
 
 

1) "Vítání občánků" v Rotavě

    Datum konání akce 16.10. 2021 

 
 

2) "Podzimní tvoření" s rodiči

     Datum konání akce 21.10. 2021 od 15:15 hod. 

 
 

3) "Vítání občánků" v Šindelové

     Datum konání akce 23.10. 2021 

 

4) Výtvarná soutěž "Krajina plná života",  

     tvorba výtvarných prací do soutěže. 

    Datum konání akce  od 18.10.2021 do 29.10. 2021 

 

5) "Drakiáda" - proběhne podle počasí v 1. polovině října

     ve spolupráci s 1. třídou ZŠ, termín bude včas upřesněn

 

 

 

 
Plánované akce na měsíc září 2021
 
 

1) Třídní schůzky

    Datum konání akce 7.9. 2021 od 15:15 hod. 

    

2) Primární prevence, předškoláci

    Datum konání akce 10.9. 2021 od 09:00 hod. 

 

3) Logopedická depistáž 

     vyšetření klinickou logopedkou - Mgr.Hniličkovou

    Datum konání akce 16.9. 2021 od 14:15 hod. 

 

4) Divadelní představení "O Sněhurce"

    Datum konání akce 23.9. 2021 od 10:00 hod. 

    v sále Slovanského domu - (hradí město)