Akce Mateřské školy

 
 
Plánované akce na měsíc květen 2023
 
 

1) Primární prevence třída Broučci

    Datum konání primární prevence  2.5.2023 od 09:00 hod. do 10:00 hod.

 

2) Zápis do mateřské školy 

    Datum zápisu do MŠ 3.5.2023 od 8:00 hod. do 12:00 hod. 

 

3) Den otevřených dveří 

    Datum akce 3.5.2023 od 8:00 hod. do 10:00 hod. 

 
 
4) Fotografování 
 
    Datum konání fotografování 4.5.2023 od 8:00 hod. 
 
 
5) Návštěva knihovny třída Broučci 
 
    Datum akce 17.5.2023 od 9:30 hod. 
 
 
6) Návštěva knihovny třída Šnečci 
 
    Datum akce 18.4.2023 od 9:30 hod. 
 
 
7) Návštěva knihovny třída Housenky
 
    Datum akce 19.4.2023 od 9:30 hod. 
 
 
8) Bubeníci - koncert a nábor v ZŠ Rotava - třída Broučci
 
    Datum konání akce 19.5.2023 od 9:00 hod. 
 
 
9) Divadlo z Bedny - Šípková Růženka - sál Slovanského domu
 
    Datum konání divadla 22.5.2023 od 10:15 hod. cena 70 Kč,-
 
 
10) Besídka třída Broučci - tělocvična
 
      Datum konání besídky 23.5.2023 od 15:15 hod. 
 
,
11) Besídka třída Šnečci - tělocvična
 
      Datum konání besídky 24.5.2023 od 15:15 hod. 
 
 
12) Besídka třída Housenky - tělocvična
 
      Datum konání besídky 25.5.2023 od 15:15 hod. 
 
 
 
 
Plánované akce na měsíc duben 2023
 
 

1) Velikonoční tvoření s rodiči 

    Datum konání akce 4.4.2023 

 

2) Velikonoční stezka 

    Datum konání akce 5.4.2023 dopoledne

 

3) Třídní schůzky před zápisem do ZŠ třída Broučci

    Datum konání schůzky 5.4.2023 od 15:00 hod. 

 

4) Primární prevence - třída Broučci 

    Datum konání primární prevence 11.4.2023 od 9:00 hod do 10:00 hod.

 

5) Třídní schůzky třída Šnečci 

    Datum konání schůzky 11.4.2023 od 15:15 hod. 

 
 
6) Třídní schůzky třída Housenky
 
    Datum konání schůzky 12.4.2023 od 15:15 hod. 
 
 
 
7) Zápis do Základní školy 
 
    Datum zápisu do ZŠ 13.4.2023 od 12:00 hod. do 16:00 hod. 
 
 
 
8) Návštěva knihovny třída Broučci 
 
    Datum akce 17.4.2023 od 9:30 hod. 
 
 
 
9) Návštěva knihovny třída Šnečci 
 
    Datum akce 18.4.2023 od 9:30 hod. 
 
 
 
10) Den země - Slovanský dům 
 
     Datum akce 19.4.2023 od 9:30 hod. 
 
 
 
11) Návštěva knihovny třída Housenky 
 
      Datum akce 20.4.2023 od 9:30 hod. 
 
 
 
12) Primární prevence - třída Broučci 
 
     Datum konání primární prevence 20.4.2023 od 9:00 hod. do 10:00 hod. 
 
 
 
13) Vítání občánků  - Městský úřad Rotava 
 
     Datum konání akce 22.4.2023 od 10:00 hod. 
 
 
 
14) Pedagogická rada 
 
      Datum konání rady 24.4.2023 od 16:00 hod. 
 
 
 
15) Primární prevence - třída Broučci 
 
      Datum konání primární prevence 27.4.2023 od 9:00 hod. do 10:00 hod.
 
 
 
16) Čarodějnický rej
 
      Datum konání akce 27.4.2023 od 15:15 hod. 
 
 
 
 
 
Plánované akce na měsíc březen 2023
 

1) Divadlo - "Vlk František a kůzlátka"

    Datum konání akce 2.3.2023 od 10:30 hod.

 

2) Projektový den v ZŠ třída Broučci

    Datum konání akce 8.3.2023 od 9:00 hod.

 

3) Návštěva knihovny třída Housenky

    Datum konání akce 8.3.2023 od 9:30 hod.

 

4) Primární prevence třída Broučci 

    Datum konání akce 9.3.2023 od 9:00 hod. do 10:00 hod.

 

5) Návštěva knihovny třída Šnečci

    Datum konání akce 9.3.2023 od 9:30 hod.

 

6) Návštěva knihovny třída Broučci 

    Datum konání akce 10.3.2023 od 9:30 hod.

 
 

7) Primární prevence třída Broučci 

    Datum konání akce 13.3.2023 od 9:00 hod. do 10:00 hod. 

 

8) Kino v KIC - Broučci 

    Datum konání akce 14.3.2023 od 9:30 hod. 

 

9) Kino v KIC - Šnečci

    Datum konání akce 15.3.2023 od 9:30 hod. 

 

10) Kino v KIC - Housenky 

    Datum konání akce 16.3.2023 od 9:30 hod. 

 

11) Primární prevence třída Broučci

    Datum konání akce 30.3.2023 od 9:00 hod. do 10:00 hod.

 
 
 
 
Plánované akce na měsíc únor 2023
 

1) Návštěva knihovny třída Broučci 

    Datum konání akce 13.2.2023 od 9:30 hod.

 

2) Návštěva knihovny třída Šnečci

    Datum konání akce 14.2.2023 od 9:30 hod. 

 

3) Primární prevence 

    Datum konání akce 14.2.2023 od 9:00 hod. do 10:00 hod.

 

4) Psychologická depistáž třída Broučci

    Datum konání depistáže 14.2.2023 dopoledne

 

5) Návštěva knihovny třída Housenky

    Datum konání akce 15.2.2023 od 9:30 hod. 

 

6) Psychologická depistáž třída Broučci

    Datum konání depistáže 15.2.2023 dopoledne

 

7) Psychologická depistáž třída Broučci

    Datum konání depistáže 17.2.2023 dopoledne

 

8) Masopust v mateřské škole

    Datum konání akce  21.2.2023  dopoledne

 

9) Oční vyšetření 

    Datum konání vyšetření 24.2.2023 od 8:30 hod.

 

 

 
Plánované akce na měsíc prosinec 2022
 
 

1) Skákací hrady - Slovanský dům 

    Datum konání  2.12.2022 od 9:30 hod. - 11:00 hod. 

 

2) Čertovská stezka 

    Datum konání 5.12.2022 

 

3) Vystoupení pro seniory (vybrané děti) - Slovanský dům

    Datum konání vystoupení 7.12.2022 od 16:00 hod.

 

4) Pečení s rodiči - třída Šnečci 

    Datum konání akce 8.12.2022 od 15:15 hod. 

 

5) Divadlo paní Černé 

    Datum konání akce 9.12.2022 od 9:00 hod. 

 

6) Vánoční besídka - třída Broučci 

    Datum konání akce 13.12.2022 od 15:00 hod.

 

7) Vánoční besídka - třída Housenky

    Datum konání akce 14.12.2022 od 15:00 hod.

 

8) Vánoční besídka - Šnečci

    Datum konání akce 15.12.2022 od 15:00 hod.

 

9) Návštěva knihovny - třída Broučci 

    Datum konání akce 19.12.2022 od 09:30 hod.

 

10) Návštěva knihovny - třída Šnečci

      Datum konání akce 20.12.2022 od 09:30 hod.

 

11) Návštěva knihovny - třída Housenky

      Datum konání akce 21.12.2022 od 09:30 hod.

 

 

 
Plánované akce na měsíc listopad 2022
 
 

1) Divadlo paní Černé 

    Datum konání divadla 2.11.2022 od 9:00 hod. 

 

2) Vítání občánků - Šindelová

    Datum konání akce 12.11.2022

 

3) Návštěva knihovny - třída Broučci 

    Datum konání akce 14.11.2022 od 10:30 hod. 

 

4) Návštěva knihovny - třída Šnečci

    Datum konání akce 15.11.2022 od 10:30 hod. 

 

5) Návštěva knihovny - třída Housenky 

    Datum konání akce 16.11.2022 od 10:30 hod. 

 

6) Rozsvícení vánočního stromu 

    Datum konání akce 27.11.2022

 

7) Divadlo "Kocour v botách"

    Datum konání divadla 30.11.2022 od 10:15 hod. , cena 60,- Kč

 

 
Plánované akce na měsíc říjen 2022
 
 

1) Návštěva knihovny  - třída Broučci

    Datum konání akce  3.10..2022 od 10:30 hod.

 

2) Návštěva knihovny - třída Šnečci 

    Datum konání akce  4.10.2022 od 10:30 hod.

 

3) Návštěva knihovny - třída Housenky 

    Datum konání akce 6.10.2022 od 10:30 hod.

 

4) Návštěva učitelek ze třídy Broučci v 1. třídě ZŠ

    Datum konání akce 6.10.2022 od 9:00 hod.    

 

5) Logopedická depistáž - paní Hniličková 

    Datum konání akce 6.10.2022 od 14:15 hod. v tělocvičně MŠ

 

6) Divadlo - "Kocour v botách"

    Datum konání divadla 7.10.2022 od 10:15 hod. cena 60,- Kč

 

7) Představení v tělocvičně ZŠ - Dudek

    Datum konání akce 12.10.2022 od 10:00 hod. 

 

8) Drakiáda - Broučci společně s 1. třídou ZŠ

    Datum konání akce 14.10.2022 od 9:00 hod. 

 

9) Vítání občánků - Městský úřad Rotava

    Datum konání akce 22.10.2022 od 10:00 hod. 

 

10) Podzimní tvoření s rodiči ve třídě Snečci

     Datum konání akce 25.10.2022 od 15:15 hod. 

    

                          

Plánované akce na měsíc září 2022
 
 

1) Třídní schůzky - třída Broučci

    Datum konání schůzky 20.9.2022 od 15:15 hod.

 

2) Třídní schůzky - třída Šnečci 

    Datum konání schůzky 21.9.2022 od 15:15 hod.

 

3) Třídní schůzky - třída Housenky 

    Datum konání schůzky 22.9.2022 od 15:15 hod.

 

Říjen - další akce budou upřesněny

6. 10. – 14:15 – Logopedická depistáž

paní Hniličková tělocvična MŠ

                          

 

Plánované akce na měsíc únor 2023