Mateřská škola v Rotavě

 

Ředitelka mateřské školy

Mgr.Jaroslava Červenková, DiS.

 

Třídy na školní rok 2018/2019

 

Šnečci paní učitelky: 

Nina Jašová, DiS. 

 Bc.Martina Piklová

Housenky paní učitelky:

Adéla Pacíková

Miroslava Zámková

Broučci paní učitelky: 

 Mgr.Jaroslava Červenková, Dis. 

 Petra Soumarová

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace pro rodiče:

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

V měsících červenci a srpnu bude mateřská škola uzavřena

od 15. 7. do 9. 8. 2019

 

 

Zápis dětí do Mateřské školy Rotava pro 

školní rok 2019/2020

Zápis_do_MŠ_2019.pdf (447948)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stravné a úplata

 

Placení stravného na měsíc duben 2019

a úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ za
měsíc duben 2019 se bude vybírat ve dnech:

 

           2.4. - 9.4.2019           

7:00 hod. - 9:00 hod.      13:00 hod. - 14:00 hod.

 

          4.4.2019        

7:00 hod. - 9:00 hod.      13:00 hod. - 15:00 hod.

 
------------------------------------------------------------------------