Mateřská škola v Rotavě

 

Ředitelka mateřské školy

Mgr.Jaroslava Červenková, DiS.

 

Třídy na školní rok 2019/2020

 

Šnečci paní učitelky: 

Nina Jašová, DiS. 

 Bc.Martina Piklová

Housenky paní učitelky:

Adéla Pacíková

Miroslava Zámková

Broučci paní učitelky: 

 Mgr.Jaroslava Červenková, Dis. 

 Petra Soumarová

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace pro rodiče:

 

S ohledem na epidemiologickou situaci bude 

Mateřská škola Rotava uzavřena po dobu trvání nouzového stavu.

Žádost o ošetřovné si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole v  

pondělí 30.3. od 8:00 do 10:00hod. a v

 úterý 31.3. od 9:00 do 11:00 hod.

 

 

Mateřská škola je od pondělí 16.3.2020 uzavřena. 

Uzavření platí prozatím do neděle 29.3. 2020. 

  Žádost o ošetřovné si rodiče mohou 

vyzvednout v Mateřské škole v

 

pondělí 16.3. 2020 v době od 09:00 hod. do 11:00 hod. a v

 úterý 17.3. 2020 v době od 09:00 hod. do 11:00 hod.

 

Akce v měsícu březnu se ruší.

 

Uzavření MŠ Rotava v době letních prázdnin

V měsících červenci a srpnu bude mateřská škola uzavřena

od 13.7.  do 7.8. 2020

 

Zápis dětí do Mateřské školy Rotava

pro školní rok 2020/2021

 

Zápis_do_MŠ_2020.pdf (449709)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stravné a úplata

 

Placení stravného na měsíc březen 2020

a úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ za
měsíc březen 2020 se bude vybírat ve dnech:

 

           3.3. - 9.3.2020           

7:00 hod. - 9:00 hod.      13:00 hod. - 14:00 hod.

 

          5.3.2020        

7:00 hod. - 9:00 hod.      13:00 hod. - 15:00 hod.

 
------------------------------------------------------------------------