Mateřská škola v Rotavě

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

OD 1. BŘEZNA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

přečíst následující text

(přehrávač se otevře v novém okně - po kliknutí na reproduktor)

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Informace o distančním vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním budou zveřejněny na webu MŠ během příštího týdne.

 

Informace k distanční výuce naleznete zde:

www.msrotava.net/distancni-vdelavani/

 

Informace o ošetřovném naleznou rodiče zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

přečíst následující text

(přehrávač se otevře v novém okně - po kliknutí na reproduktor)

Ředitelka

Základní školy a mateřské školy Rotava

Mgr.Jaroslava Červenková, DiS.

 

Třídy na školní rok 2020/2021

 

Šnečci paní učitelky: 

Nina Jašová, DiS. 

 Eliška Hilková

Květa Jačová - asistent pedagoga

 

Housenky paní učitelky:

Adéla Pacíková

Miroslava Zámková

Renata Packová - asistent pedagoga

 

Broučci paní učitelky: 

 Petra Soumarová

Diana Černá

Silvie Gabčová - asistent pedagoga

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÁNOČNÍ VIDEO 

DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Video spustíte kliknutím na obrázek

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

přečíst následující text

Stravné a úplata

              

Placení stravného na měsíc únor 2021

a úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ za
měsíc únor 2021 se bude vybírat ve dnech:

 

           27.01.2021 - 03.02.2021           

7:00 hod. - 9:00 hod.      13:00 hod. - 14:00 hod.

 

 
------------------------------------------------------------------------