Mateřská škola v Rotavě

 

Ředitelka mateřské školy

Mgr.Jaroslava Červenková, DiS.

 

Třídy na školní rok 2018/2019

 

Šnečci paní učitelky: 

Nina Jašová, DiS. 

 Bc.Martina Piklová

Housenky paní učitelky:

Adéla Pacíková

Miroslava Zámková

Broučci paní učitelky: 

 Mgr.Jaroslava Červenková, Dis. 

 Petra Soumarová

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Přijaté děti na školní rok 2018/2019

Přijaté_děti_ze_zápisu_2018-19.pdf (187715)

 

 

Placení stravného na měsíc leden 2019

a úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ za
měsíc leden 2019 se bude vybírat ve dnech:

 

           7.1. - 11.1.2019           

7:00 hod. - 9:00 hod.      13:00 hod. - 14:00 hod.

 

           10.11.2019          

7:00 hod. - 9:00 hod.      13:00 hod. - 15:00 hod.

 
------------------------------------------------------------------------