Mateřská škola v Rotavě

 

Ředitelka mateřské školy

Mgr.Jaroslava Červenková

 

Třídy na školní rok 2016/2017

Šnečci (mladší děti) :

 paní učitelky Soňa Stará DiS. a Nina Jašová

Broučci (starší děti a předškoláci) : 

paní učitelky Mgr.Jaroslava Červenková a Petra Soumarová

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Přijaté děti na školní rok 2016/2017

Přijaté_děti_2016-17.pdf (36748)

 

Informace pro rodiče

Placení stravného na měsíc září 2016

a úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ za
měsíc září 2016 se bude vybírat ve dnech:

 

           1. 9. - 9.9.2016           

7:00 hod. - 9:00 hod.      13:00 hod. - 14:00 hod.

 

5.9. 2016 

        7:00 hod. - 15:00 hod.